Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Elias Modenos

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

Βυζαντινή Ψαλμωδία εις την Αγγλική
Elias Modenos 
First Cantor, Holy Transfiguration Greek Orthodox Church
Marieta, Georgia USA
ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε ίδωμεν... Κάθισμα Χριστουγέννων.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.
(389ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Τι θαυμάζεις Μαριάμ... Κάθισμα Χριστουγέννων.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(472ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ο αχώρητος παντί... Κάθισμα Χριστουγέννων.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.
(472ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Εκ νεότητος μου... Οι Αναβαθμοί, το Α΄ Αντίφωνο.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.
(1017ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Τα σύμπαντα σήμερον... Δόξα εν υψίστοις Θεώ...
                 Εις τον Ν΄ Ψαλμό.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος & Πλάγιος Δεύτερος.

(972ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Χριστός γεννάται... Καταβασίες Χριστουγέννων.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
(1696ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μεγάλυνον ψυχή μου... Μυστήριον ξένον... Θ΄ Ωδή
                 των Κανόνων των Χριστουγέννων.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

(1368ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Άγιος Κύριος... Προ του Εξαποστειλαρίου.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(203ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Επεσκέψατο ημάς... Εξαποστειλάριο Χριστουγέννων.
   ΗΧΟΣ:   Τρίτος.
(352ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ευφραίνεσθε Δίκαιοι... Στιχηρά Ιδιόμελα εις τους Αίνους
                 των Χριστουγέννων.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.
(1308ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Πασαπνοάριον.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.
(419ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ότε καιρός... Δοξαστικό Χριστουγέννων.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.
(957ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Σήμερον ο Χριστός... Εις το Και νυν των Αίνων
                 Χριστουγέννων.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.
(546ΚΒ)

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved