Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Συλλ. Ιεροψαλτών Κιλκίς

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΓΛΥΚΥΣ
Χοράρχης: Κωνσταντίνος Γαϊτανίδης

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

 

Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Κιλκίς Πέτρος ο Γλυκύς ιδρύθηκε το 1978. Σκοποί του Συλλόγου ήταν και είναι, η διατήρηση, διαφύλαξη και διαιώνιση της πατρώας Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής.

Αμέσως μετά την ίδρυση του Συλλόγου, το πρώτο Δ/κό Συμβούλιο ιδρύει Σχολή Βυζαντινής μουσικής. Σ' αυτήν φοιτούσαν εντελώς δωρεάν όσοι επιθυμούσαν να μάθουν την ιερή τέχνη. Πράγματι φοίτησαν πολλοί μαθητές άνδρες και γυναίκες και όλων των ηλικιών.

Το 1993 με την ίδρυση του Πολυάνειου Ωδείου από τον Μητροπολίτη Απόστολο καταργήθηκε η Σχολή και οι σπουδαστές φοιτούν πλέον στο Ωδείο το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το κράτος. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια βγήκαν αρκετοί ψάλτες, οι οποίοι κάλυψαν πολλές κενές θέσεις εκκλησιών. Δημιουργήθηκε μία αξιόλογη χορωδία, η οποία έκανε και κάνει συναυλίες, τόσο μέσα στην πόλη του Κιλκίς και στα περίχωρα, όσο και σε διάφορες πόλεις της πατρίδας μας, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Βέροια, Σιδηρόκαστρο, Σέρρες, Κύπρο και Γαλλία.

Τα μέλη της χορωδίας είναι 35 άτομα. Δάσκαλος τόσο στη Σχολή όσο και στο Ωδείο ήταν και είναι ο Άρχων Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Γαϊτανίδης, καθώς επίσης και Δ/ντής της χορωδίας.

ΤΙΤΛΟΣ:  Της μετανοίας άνοιξον...  Μετά τον Ν΄Ψαλμόν.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.
 

(397ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Τα πλήθη... Μετά τον Ν΄ Ψαλμόν.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.
  

(539ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αινείτε Αυτόν... Αργόν μέλος.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ 
Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.

 

(643ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ως ο άσωτος υιός...

   ΗΧΟΣ:   Βαρύς.

 

(165ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κατευθυνθήτω... Εις την Προηγιασμένην.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.
  

(352ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δύο και πονηρά...  Στιχηρό των Αίνων Μ. Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:   Τρίτος.
  

(472ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Επί ξύλου βλέπουσα... Ιδιόμελον των Αποστίχων

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.
  

(531ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Σε τον αναβαλλόμενον... Δοξ. Αποστίχων Αποκαθηλώσεως.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

 

(1509ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Τε ρι ρεμ... Κράτημα.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

  ΣΥΝΘΕΣΙΣ Ι. Ναυπλιώτου. 

(703ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Βηθλεέμ  ετοιμάζου... Ιδιόμελον της α΄ Ώρας εορτής των     

               Χριστουγέννων.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

 

(561ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μεγάλυνον ψυχή μου... Μυστήριον ξένον...

               Μεγαλυνάριον της εορτής των Χριστουγέννων.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

 

(613ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Νυν εις σημείον τοις πάσιν...

   ΗΧΟΣ:   Τρίτος.

 

(412ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αγαπήσω σε Κύριε...  Ψαλλόμενον κατα τις Θ. Λειτουργίες.                Αργόν μέλος.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

 

(823ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ανοίξαντός σου...  Στίχοι Ανοιξανταρίων.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

  ΣΥΝΘΕΣΙΣ Γεωργίου Ραιδεστηνού.

(823ΚΒ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved