Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Σύλλογος Μουσικοφίλων

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

Ο Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ιδρύθη το 1984 από μέλη της Βυζαντινής χορωδίας Κωνσταντινουπολιτών , η  οποία  εδραστηριοποιείτο στην Αθήνα από το 1975.  

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνέχισις της Ιστορίας του ήδη από πεντηκονταετίας υφισταμένου πρεσβυγενούς Συνδέσμου Μουσικοφίλων λειτουργούντος μέχρι των ημερών μας εν Κων/πόλει και συναθροίζοντος όλους σχεδόν τους Ιεροψάλτες της  Βασιλευούσης με χοράρχας τους εκάστοτε Άρχοντες Πρωτοψάλτας και Λαμπαδαρίους της Μ.τ.Χ.Ε.  Σημειωτέον ο ως άνω Σύνδεσμος είναι η συνέχεια του περίφημου εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου, ακμάσαντος από τον 19ον αιώνα μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή.  Ο διωγμός, ο εξαναγκασμός και οι απελάσεις της Ρωμηοσύνης από την Πόλη, έφεραν στην Ελλάδα τους Ιεροψάλτας, τους διδασκάλους και τους μαθητάς των που συνεχίζουν την από αιώνων παραδοθείσαν αυτοίς γραπτήν τε και άγραφον Ψαλτικήν Τέχνην.

Πρώτος χοράρχης εν Αθήναις υπήρξεν ο αείμνηστος Γεώργιος Αθ. Τσαούσης μαθητής του επίσης αειμνήστου Άρχ. Πρωτοψάλτου της Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως  Νικολάου Αναστασιάδου και στενός συνεργάτης του Άρχ. Μ. Πρωτοψάλτου της Μ. τ. Χ. Ε.  αειμνήστου    Θρασυβούλου Στανίτσα.  Από το 1991 χοράρχης είναι ο κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος Άρχων τ. Β΄ δομέστικος της Μ. τ. Χ. Ε.  παρά τω Θρασυβούλω Στανίτσα.

Ο Σύλλογος  έχει εκδώσει μέχρι σήμερον περί τας 20 ταινίας και 10 ψηφιακούς δίσκους που χαρακτηρίζονται δια την προσήλωσή τους στην Πολίτικη ψαλτική παράδοσιν που κατά γενικήν ομολογίαν αποτελεί την γνησιωτέραν έκφρασιν  της Πατρώας Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου:
http://www.cmkon.org

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΥΜΝΟΙ
Ψάλλει η Χορωδία του Συλλόγου
ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή...Πασαπνοάριο & Αίνοι Β΄ ήχου.
   ΗΧΟΣ: 
  Δεύτερος
.   

(1024ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μετά μύρων προσελθούσαις...Εωθινό Β΄.
   ΗΧΟΣ: 
  Δεύτερος
.   

(1121ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δόξα σοι τω δείξαντι τω φως... Δοξολογία.
   ΗΧΟΣ: 
  Δεύτερος
.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

(1756ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άγιος ο Θεός... Τρισάγιο.
   ΗΧΟΣ: 
  Δεύτερος
.   

(696ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δύναμις.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Γεωργίου Κρητός.   

(1293ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άνωθεν οι προφήται... Τροπάριο που ψάλλεται κατά
                 την ένδυση του Αρχιερέα.
   ΗΧΟΣ:   Βαρύς.   

(2458ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Πασαπνοάριο & Αίνοι Κυριακής Βαΐων.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.   

(1054ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εις το Όρος τοις μαθηταίς... Εωθινό Α΄.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.   

(1129ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Και ευλογημένος... Πόδας εκ του Θεοτόκε Παρθένε.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.   

(1427ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δόξα σοι τω δείξαντι το φως... Δοξολογία.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος Τετράφωνος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Ιακώβου Πρωτοψάλτου.   

(1621ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άγιος ο Θεός... Τρισάγιο Δύναμις.
   ΗΧΟΣ:   Βαρύς Διατονικός.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Ιωάννου Παλάση.   

(1726ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Οι τα χερουβίμ... Χερουβικός Ύμνος.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Ιωάννου Τσαούση.   

(2264ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  O καρπός της κοιλίας... Εκ του οκταήχου Θεοτόκε
                 Παρθένε...

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

  ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Πέτρου Μπερεκέτου.

(1020ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Οι τα χερουβίμ... Χερουβικός Ύμνος.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

  ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Θρασυβούλου Στανίτσα.

(2370ΚΒ)

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved