Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Σπυρίδων Μαϊδάνογλου

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ (+1975)
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Εγεννήθη το 1929 εις το Κεφαλοχώριον Σερρών. Η καλλιφωνία και το ταλέντο του παιδιόθεν εξεδηλώθησαν, όπερ γενόμενον αντιληπτόν υπό των ιερέων, τον παρεκίνησαν ούτοι να σπουδάση την Βυζαντινήν μουσικήν.

Οι σπουδές του διήρκεσαν δέκα περίπου έτη από του έτους 1947 έως τον Μάρτιον του 1957, μετά τινων ενδιαμέσων διαλειμμάτων.

Ακολούθως δια πρώτην φοράν προσελήφθη ως Πρωτοψάλτης τον Ιούνιον του 1957 εις τον Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου του χωριού Άμπελοι Σερρών.

Εν συνεχεία διηκόνησε εις τους Ιερούς Μητροπολιτικούς Ναούς Σιδηροκάστρου, Σερρών, Σιατίστης, Κοζάνης, Γιαννιτσών, Νιγρίτης και εις τους Ιερούς Ναούς Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης, Παντανάσσης Πατρών, εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Αγίου Μηνά Ηρακλείου Κρήτης και τέλος εις τον Ιερόν Ναόν Ευαγγελιστρίας Τήνου έως την ημέραν της κοιμήσεως του, την 25ην Σεπτεμβρίου 1975.

Εκοιμήθη εν Αθήναις μαχώμενος μετά της νόσου του αιώνος μας, υπομένων γενναίως την δοκιμασίαν.

Υπήρξεν ένας εκ των αρίστων εκτελεστών της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής, λέγων πάντοτε ότι δια να γίνη κάποιος καλός Ιεροψάλτης πρέπει να μελετά και να ζη αυτά τα οποία λέγει όταν ψάλη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ 

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Πασαπνοάριο.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

(389ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Πασαπνοάριο.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

(300ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε ελέησον... Σε υμνούμεν... Λειτουργικά.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(1539ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άξιόν εστιν.... Μεγαλυνάριο.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(681ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι... Κοινωνικό.

   ΗΧΟΣ:  Τέταρτος Άγια, μετά Κρατήματος.

(1666ΚΒ)

ΜΙΚΤΟΙ ΗΧΟΙ (ΜΑΚΑΜ)
 

ΤΙΤΛΟΣ:  Aman doctor... (μετ: Αμάν γιατρέ)

(569ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ates yanmadan... (μετ: Αν δεν ανάψει η φωτιά)

(516ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Medet... (μετ: Προσμονή)

(688ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ne eyleyim... (μετ: Τι να κάνω)

(1054ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Yanima gel yanima... (μετ: Έλα κοντά μου)

(457ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Yemenim...

(964ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Yol ver geceyim... (μετ: Δωσ' μου δρόμο να περάσω)

(591ΚΒ)


ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥΔΑ
 

ΤΙΤΛΟΣ:  Kαναρίνι μου γλυκό... Στην Τουρκική & Ελληνική.

(419ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ξένος ήμουν...  

(1032ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κάνω τα πουλιά γειτόνους...

(1502ΚΒ)

ΥΜΝΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΨΑΛΛΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Αναστάσεως ημέρα...

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

(703ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Καταβασίες αργές του Πάσχα.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.

(912ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μετά την εκ τάφου... Αίνοι Κυριακής του Θωμά.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

(442ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μεθ' ημέρας οκτώ... Δοξαστικό Κυριακής του
                 Θωμά.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(1203ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αι Μυροφόροι γυναίκες... Δοξαστικό Εσπερινού
                 Κυριακής των Μυροφόρων.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(1061ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μετά μύρων προσελθούσαις... Δοξαστικό Κυριακής των Μυροφόρων (Εωθινό Β΄).

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(1589ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα... Δοξαστικό
                 Εσπερινού Κυριακής του Παραλύτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.

(1868ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε, τον Παράλυτον... Δοξαστικό Κυριακής του
                 Παραλύτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

(1099ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Η πηγή της ζωαρχίας... Δοξαστικό Κυριακής της
                 Σαμαρείτιδος.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(1420ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε, παράγων... Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής
                 του Τυφλού.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.

(1607ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Όλην συγκροτήσαντες... Αίνοι Κυριακής Αγίων
                 Πατέρων.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(591ΚΒ)

ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή...

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

(389ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Εν ταις λαμπρότησι... Ιδιόμελο των Αίνων Όρθρου
                 Μεγάλης Τρίτης.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

(434ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ω της ψυχής ραθυμία... Ιδιόμελο των Αίνων
                 Όρθρου Μ. Τρίτης.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(546ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξέδυσαν με... Δοξαστικό των Αίνων Μ. Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(860ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Επί ξύλου βλέπουσα... Ιδιόμελο των Αποστίχων
                 Μεγάλης Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(688ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μυσταγωγών σου... Εις το Και νυν, Όρθρου
                 Μεγάλης Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.

(920ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ω! πως η παράνομος συναγωγή... Δοξαστικό
                 Εσπερινού Μεγάλης Παρασκευής.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(1539ΚΒ)

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ
Βυζαντινές Μελωδίες
  

ΤΙΤΛΟΣ:  Ελέησον με ο Θεός...  Ν΄ Ψαλμός.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(1271ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Υμνούμεν σου Χριστέ... Πασαπνοάριον και Αίνοι.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

(1114ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε, ει και κριτηρίω... Πασαπνοάριον και Αίνοι.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(667ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εις το όρος τοις μαθηταίς... Εωθινό Α΄.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

(1241ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μεθ' ημέρας οκτώ... Δοξαστικό Κυριακής του Θωμά.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(1203ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δόξα σοι τω δείξαντι... Δοξολογία.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(1129ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άγιος ο Θεός... Δύναμις.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(882ΚΒ)

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved