Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Τριώδιο

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Της μετανοίας... Τα πλήθη... Μετά τον Ν΄ Ψαλμόν εκάστης
                 Κυριακής του Τριωδίου
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  π. Γεώργιος Τσέτσης.

(1190ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Του Τελώνου και του Φαρισαίου... Στιχηρόν των Αίνων
                 Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου
.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Δημήτριος Μαγούρης.

(416ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ω ποία ώρα... Στιχηρόν των Αίνων της Κυριακής της
                 Απόκρεω.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του δευτέρου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Λυκούργος Πετρίδης.

(850ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Έδωκας κληρονομίαν... Προκείμενον Κατανυκτικών
                 Εσπερινών
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  π. Παναγιώτης Τσινάρας.

(444ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Νυν αι δυνάμεις... Χερουβικόν των Προηγιασμένων
                 Λειτουργιών.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ματθαίος Τσαμκιράνης.

(1510ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Γεύσασθε... Κοινωνικόν προηγιασμένων.
              
 (Κέντρον Ερευνών & Εκδόσεων - Αθήνα 1999).

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  π. Γεώργιος Τσέτσης.

(1160ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε εργασώμεθα... Δοξαστικόν των αίνων Δ΄ Κυριακής
                 Νηστειών.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Χαρίλαος Ταλιαδώρος.

(924ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εβόησαν εν ευφροσύνη... Ειρμός του Κανόνος Κυριακής
                 των Βαΐων
.

   ΗΧΟΣ:  Αργόν Μέλος εις ήχον δ΄.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ιωάννης Χαριατίδης.

(330ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ευφράνθητι Ιερουσαλήμ... Ειρμός του Κανόνος Κυριακής
                 των Βαΐων
.

   ΗΧΟΣ:  Αργόν Μέλος εις ήχον δ΄.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ιωάννης Χαριατίδης.

(432ΚΒ)

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved