Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Όρθρος

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Των Αγγέλων ο δήμος... Αργόν Αναστάσιμον Ευλογητάριον.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Γεώργιος Σύρκας.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Π. Λαμπαδαρίου.

(369ΚΒ)

                                                                                            

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή...

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Αθανάσιος Πέττας.

(378ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Στιχηρά των Αίνων.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Αθανάσιος Πέττας.

(465ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Πασαπνοάριον.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Λεωνίδας Αστέρης.

  ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Πέτρου Πελοποννησίου.

(598ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αινείτε Αυτόν... Των αίνων.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Χαρίλαος Ταλιαδώρος.

  ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Πέτρου Πελοποννησίου.

(275ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Διηγήσαντο πάντα...  Στιχηρόν των αίνων.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας.

(236ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Αργόν Πασαπνοάριον.
                 (Κέντρον Ερευνών & Εκδόσεων - Αθήνα 2002).

   ΗΧΟΣ:  Τέταρτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

  ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

(549ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αινείτε αυτόν... Αργόν Μέλος υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου.
              
  (Κέντρον Ερευνών & Εκδόσεων - Αθήνα 2002).

   ΗΧΟΣ:  Τέταρτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

  ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

(471ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Πασαπνοάριον και Στιχηρά αίνων.

   ΗΧΟΣ:  Βαρύς.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Γεώργιος Καρακάσης.

(625ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε ει και κριτηρίω... Στιχηρόν των αίνων.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ανδρέας Πετρόχειλος.

(253ΚΒ)

                                                                                              

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Εις το όρος τοις Μαθηταίς... Α΄ Εωθινόν.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ανδρέας Πετρόχειλος.

(1200ΚΒ)

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved