Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Δωδεκαήμερο

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξεπλήττετο ο Ηρώδης... Ιδιόμελον της Θ΄ Ώρας των
                 Χριστουγέννων.

   ΗΧΟΣ:  Βαρύς.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ματθαίος Τσαμκιράνης.

(683ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Επεσκέψατο ημάς... Εξαποστειλάριον των Χριστουγέννων.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.

(407ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Νάματα Ιορδάνεια... Δοξαστικόν των αίνων των Θεοφανείων.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Καλλίστρατος Κοφόπουλος.

(958ΚΒ)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Λαγούρος
Άρχων Πρωτοψάλτης Καναδά.

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε άπαντες... Δοξαστικό Κυριακής των Προπατόρων.

   ΗΧΟΣ:   Βαρύς.

(1435ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αρόν σου την φωνήν... Εις τους Αίνους της Κυριακής Προ της
                 του Χριστού Γεννήσεως
.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

(263ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Βηθλεέμ ετοιμάζου... Ιδιόμελο Α΄ Ώρας της Ακολουθίας των
                 Μεγάλων Ωρών
.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(584ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε αγαλλιασώμεθα... Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(755ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Του Κυρίου Ιησού... Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(330ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αυγούστου μοναρχήσαντος... Εις το Δόξα, Και νυν του
                 Εσπερινού της Εορτής
.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(1614ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Λαθών ετέχθης... Τροπάριο του Εσπερινού της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(203ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ανέτειλας Χριστέ... Τροπάριο του Εσπερινού της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(225ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Η Γέννησίς σου Χριστέ... Απολυτίκιο της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(255ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε ίδωμεν πιστοί... Κάθισμα της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(494ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε ίδωμεν πιστοί... Κάθισμα της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(494ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Μεγάλυνον ψυχή μου... Μυστήριον ξένον... Ειρμός Θ΄ Ωδή του
                 Κανόνος.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
(949ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Στέργειν μεν ημάς... Ειρμός Θ΄ Ωδή του Ιαμβικού Κανόνος.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος, Μέλος αργόν.
(793ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ευφραίνεσθε Δίκαιοι... Στιχηρά Ιδιόμελα εις τους Αίνους των
                 Χριστουγέννων.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(1271ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Ότε καιρός... Δοξαστικό της Εορτής.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.
(2032ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Σήμερον ο Χριστός... Εις το Και νυν των Αίνων της Εορτής.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(860ΚΒ)

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved