Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Λάζαρος Καρανδρέας

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Βύρωνος
Εσπερινός-Όρθρος Εορτής Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης
  
 

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε εκέκραξα... Κατευθυνθήτω... Κεκραγάριο.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.   

(755ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Όπλον κραταιότατον... Έδωκας Φιλάνθρωπε...
                 Πρώτος καθυπέταξας...
Εσπέρια της Εορτής.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.   

(1024ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πλουσίων δωρεών... Δοξαστικό του Εσπερινού.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.   

(1151ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πρώτος βασιλεύ... Όντως μακαρία η γαστήρ...
                 Πόθω και αγάπη του Χριστού...
Απόστιχα.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.   

(860ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Σέλας φαεινότατον... Δοξαστικό των Αποστίχων.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.   

(1263ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Του Σταυρού σου τον τύπον... Απολυτίκιο.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.   

(277ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Νέος γέγονας... Κάθισμα Όρθρου.
   ΗΧΟΣ:   Τρίτος.   

(270ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ελκόμενος επί Σταυρού... Κάθισμα Όρθρου.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.   

(248ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Η εύσημος μνήμη σου... Κάθισμα Όρθρου.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.   

(240ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ελέησον με ο Θεός...Του ευσεβούς Κωνσταντίνου...
                
Εις τον Ν΄ Ψαλμό.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.   

(479ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ουκ εξ ανθρώπων είληφε... Εξαποστειλάριο.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.   

(345ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Αινείτε αυτόν... Πασαπνοάριο.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.    

(584ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Χαίροις Κωνσταντίνε... Ο βασιλεύων της κτίσεως...
                 Τα του Κυρίου διδάγματα... Έλαιον αγαλλιάσεως...

                
Στιχηρά Προσόμοια των Αίνων.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.   

(1285ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ο των ανάκτων Άναξ... Δοξαστικό των Αίνων.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(1151ΚΒ)
 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved