Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Αντώνιος Βακάκης

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ
ΥΜΝΟΙ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΥ - 2001

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε εκέκραξα... Κεκραγάριο.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου.
(696ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Κατευθυνθήτω... Κεκραγάριο.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου.
(277ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Όλην την διάνοιαν... Στιχηρό του Εσπερινού.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου ειρμολογικός.
(345ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Αίγλην την τρισήλιον... Στιχηρό του Εσπερινού.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου ειρμολογικός.
(389ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε προσκυνήσωμεν... Στιχηρό του Εσπερινού.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου ειρμολογικός.
(345ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Πλούτον αναφαίρετον... Στιχηρό του Εσπερινού.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου ειρμολογικός.
(360ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Δόξα... Όσιε Πάτερ... Δοξαστικό του Εσπερινού.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Πρώτου.
(1151ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Πνευματικήν πανήγυριν... Στιχηρό της Λιτής.
   ΗΧΟΣ Πρώτος.
(673ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Εγκρατείας τοις βέλεσι... Στιχηρό Απόστιχο.
   ΗΧΟΣ Τέταρτος.

(740ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δόξα... Των μοναστών τα πλήθη... Δοξαστικό των Αποστίχων.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου.
(1211ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Της Κρήτης τον γόνον... Απολυτίκιο.
   ΗΧΟΣ Πρώτος.
(330ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Υμνούμεν την σεπτήν... Κάθισμα του Όρθρου.
   ΗΧΟΣ Πρώτος.
(218ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Των πιστών προΐστασε... Κάθισμα του Όρθρου.
   ΗΧΟΣ Τέταρτος.
(218ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Χαίροις έχουσα... Κάθισμα του Όρθρου.
   ΗΧΟΣ Τέταρτος.
(292ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Εκ νεότητος μου... Α΄ Αντίφωνο.
   ΗΧΟΣ Τέταρτος.
(1323ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ταις του σου Αγίου... Μετά τον Ν΄  Ψαλμό.
   ΗΧΟΣ Δεύτερος.

(330ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Θεία χάρις... Ιδιόμελον.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου.
(718ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ευλογείτε παίδες... Η΄ Ωδή των Καταβασιών.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Τετάρτου.
(292ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Η Τιμιωτέρα...
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Τετάρτου.
(404ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Όλην σαφώς δεξάμενος... Εξαποστειλάριο.
   ΗΧΟΣ Δεύτερος.
(681ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Πασαπνοάριο.
   ΗΧΟΣ Πρώτος.
(315ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Αινείτε Αυτόν... Πασαπνοάριο.
   ΗΧΟΣ Πρώτος.
(277ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Των εφετών... Στιχηρό των Αίνων.
   ΗΧΟΣ Πρώτος.

(315ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εκ σαρκός... Στιχηρό των Αίνων.
   ΗΧΟΣ Πρώτος.
(307ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Η πολυεύφημος Κρήτη... Στιχηρό των Αίνων.
   ΗΧΟΣ Πρώτος.

(322ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δόξα... Δεύτε πιστοί συνελθόντες...  Δοξαστικό του Όρθρου.
   ΗΧΟΣ Πρώτος.
(1293ΚΒ)

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved