Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

St. Romanos the Melodist

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

The Choir ST. ROMANOS THE MELODIST
Of St. George Al-Humayrah Patriarchichal Monastery Syria

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Κεκραγάριο.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
St. Romanos the Melodist Choir.

(373ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μη της φθοράς... Θεοτοκίο.

   ΗΧΟΣ:   Βαρύς διατονικός.
   ΨΑΛΛΕΙ:  St. Romanos the Melodist Choir.

(412ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Παναγία Δέσποινα... Καλοφωνικός Ειρμός.

   ΗΧΟΣ:  Βαρύς διατονικός.

   ΨΑΛΛΕΙ:  St. Romanos the Melodist Choir.

(668ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Θεοτόκε Παρθένε... Της αρτοκλασίας.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.
   ΨΑΛΛΕΙ:  St. Romanos the Melodist Choir.

(664ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άξιόν εστιν...

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΨΑΛΛΕΙ:  St. Romanos the Melodist Choir.

(694ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άγιος ο Θεός... Τρισάγιο και Δύναμις.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Κυριάκου Ιωαννίδου (του Καλογήρου).
   ΨΑΛΛΕΙ:  St. Romanos the Melodist Choir.

(1125ΚΒ)

 

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved